Wednesday, 13 July 2011

Lawatan Penanda Aras
Lawatan Guru- Guru dan Staf Sokongan SK Pida Tiga ke SK Sultan Ahmad Tajuddin

Sebuah sekolah yang menjadi kebanggaan warga pendidikan di Daerah Kubang Pasu. Sekalung tahniah atas kejayaan yang telah dikecapi. Semoga terus cemerlang, gemilang, dan terbilang.


 

Cikgu-cikgu Pida Tiga sedang mengambil tempat 
sebelum mendengar taklimat.

 

Taklimat ringkas daripada GPK 1 SK Sultan Ahmad Tajuddin.


Tengok-tengok cikgu, mana yang sesuai kita bawa balik
jadikan panduan untuk sekolah kita.

Friday, 8 July 2011

Aktiviti Mingguan Puteri Islam SK Pida Tiga, Tunjang Jitra

Pertandingan Mencipta Minuman

Hakim Jemputan, pengusaha kantin sekolah (kanan) sedang menilai minuman setiap kumpulan yang telah mengambil bahagian. Manakala saya (kiri sekali) sedang menunggu keputusannya.


  Gelagat para peserta yang sibuk menyediakan minuman.
  Air bandung istimewa agaknya yang hendak dihasilkan.

  Air minuman yang berjaya dihasilkan oleh ahli Puteri Islam.

  Sajak

  Ketabahanmu Guru

  Ketabahanmu guru
  terserlah pada raut wajah
  nafasmu berbunga ilmu
  katamu tidak pernah dusta
  corakmu lurus dan ikhlas

  Ketabahanmu guru
  terserlah pada raut wajahmu
  tanda berani
  merelakan dan merendah diri

  Ketabahanmu guru
  sama memikul yang berat
  sama memikul yang ringan
  adil dan kasihmu tidak memilih

  Ketabahanmu guru
  membina generasi baru
  mengairi ilmu pada yang satu.

  Thursday, 2 June 2011

  ICT Dalam Pendidikan  Sinopsis
  1.       Pengenalan:
  •  Kajian ini dibuat untuk mengenalpasti kaedah mengajar yang sesuai untuk mempromosikan budaya dan kemahiran ICT di kalangan pelajar. Menerusi mata pelajaran Literasi Komputer, kita boleh melihat sama ada pendekatan pengajaran secara tradisional lebih berkesan atau pengajaran secara konstruktivisme (kaedah perantis).
  2.      Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu:
  • Kumpulan rawatan - P&P menggunakan kaedah perantis. Guru memberikan penerangan dan sokongan pada peringkat permulaan. Sokongan ini beransur-ansur dikurangkan apabila pelajar digalakkan bekerja secara berkumpulan.
  • Kumpulan kawalan- P&P menggunakan kaedah tradisional. Merujuk prinsip tingkah laku di mana pelajar diberi nota serta menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh guru satu-persatu.
  3.   Tugasan yang diberi ialah Pembinaan Laman Web.
  4.   Dapatan kajian:    
  • Didapati kaedah konstruktivisme lebih berkesan kerana dapat mempromosikan pembelajaran aktif di samping meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam bidang komputer.
  5.   Penutup:
  • Jadual waktu anjal perlu dalam melaksanakan kaedah konstruktivisme kerana memerlukan masa yang panjang untuk pelajar menyiapkan tugasan dan perbincangan.
  • Guru perlu berusaha untuk memajukan diri, sentiasa membuat refleksi dalam P&P.
  • Sentiasa menggalakkan pelajar untuk berdikari dan terapkan semangat kerjasama dan kolaboratif dalam kelas.
  • Era digital dan globalisasi menuntut perubahan dibuat ke atas kaedah pengajaran dan pembelajaran.